Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz obsługi kadrowo-płacowej. Pomoże w wyborze odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa, doradzi w zakresie podatków, w tym sporządzi dokumentację podatkową cen transferowych, przeprowadzi audyt podatkowy. Efekt? Sprawnie działająca firma, oszczędności podatkowe i zoptymalizowane płace.

Specjalizujemy się również w prawie pracy. Pomożemy w sporządzeniu umów, kontraktów menadżerskich lub regulaminów.
Kolejna gałąź naszej działalności to prawo spółek. W obrębie tej usługi proponujemy między innymi ocenę sytuacji prawnej oraz podział, przejęcie lub fuzję spółki.

Reprezentujemy podatnika w sprawach podatkowych przed administracją skarbową i sądami administracyjnymi.

Biuro rachunkowe

W zakresie prowadzenia rachunkowości i podatkowej księgi przychodów i rozchodów nasza wrocławska kancelaria świadczy takie usługi, jak: zarządzanie płatnościami w działalności gospodarczej, kontrolę stanu należności i zobowiązań, tworzenie sprawozdań i raportów, weryfikację dokumentów pod kątem podatkowym i prawnym, opracowanie adekwatnej polityki rachunkowości do każdego rodzaju przedsiębiorstwa, bieżące doradztwo prawno-podatkowe mające na celu optymalizację obciążeń podatkowych.

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa działalności gospodarczych i spółek to kolejna gałąź naszej działalności. W ramach tej usługi wchodzi szereg działań: sporządzanie umów, wszelkie czynności związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, sporządzanie deklaracji podatkowych, obsługa funduszu świadczeń socjalnych.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje również ewidencję czasu pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie dokumentów o przebiegu zatrudnienia, rejestrację i wyrejestrowywanie z ZUS-u, administrację wynagrodzeń.

Zapraszamy do współpracy