Wysokość składek ZUS na 2021 rok   I. Sumaryczne składki ZUS wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym do zapłaty w 2021 roku wynoszą:…

Składki ZUS 2020   Informacja  w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne…

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Nowe obowiązki informacyjne od 13.10.2019 r.   Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu…

PIT – zwolnienie z podatku młodych Od 01 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia….

Z początkiem 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów kosztów dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych…

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt z 30.11.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa…

Do korekty VAT wystarcza autoresponder z e-maila WYROK NSA I FSK 230/17 Otrzymanie komunikatu z internetowego systemu pocztowego nadawcy…