Array
Open/Close Menu Biuro rachunkowe, księgowość, kadry i płace.
Array

Wysokość składek ZUS na 2021 rok   I. Sumaryczne składki ZUS wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym do zapłaty w 2021 roku wynoszą: 1380,18 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub, 1457,49 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Składka dla przedsiębiorców płacących tylko ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 381,81 zł. Minimalne składki dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych…

Składki ZUS 2020   Informacja  w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. oraz kwot tych składek dla niektórych grup ubezpieczonych.   I. Osoby, które nie są uprawnione do ulgi i prowadzą pozarolniczą działalność, tj.: osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów…

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Nowe obowiązki informacyjne od 13.10.2019 r.   Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115), wprowadzono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej „Rejestrem”, Jest to systemem…

PIT – zwolnienie z podatku młodych Od 01 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Zwolnienie to jest ograniczone limitem kwotowym. W 2019 roku do 35.636,67 zł, a w 2020 r. – do 85 528 zł. Zwolnienie nie dotyczy przychodów z umowy zlecenia do 200 zł, objętych tzw. zryczałtowanym…

Z początkiem 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów kosztów dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. 1. Pojęcie samochodu osobowego Nowe przepisy dotyczą samochodów osobowych. Nie chodzi jednak o samochody osobowe w potocznym rozumieniu, lecz w rozumieniu określonym przepisami ustaw podatkowych – PIT i CIT. Przepisy te definiują samochód osobowy…

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt z 30.11.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa przewiduje zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez nowy plik JPK_VAT. Przewiduje również utworzenie Centralnego Rejestru Faktur. Zmiany projektowane w zakresie ustawy o podatku od towarów i…

Do korekty VAT wystarcza autoresponder z e-maila WYROK NSA I FSK 230/17 Otrzymanie komunikatu z internetowego systemu pocztowego nadawcy 
lub odbiorcy potwierdza, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. W dniu 05.02.2019 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że odpowiedź z autorespondera mailowego potwierdza, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą. A to oznacza, że można odejść od wysyłania faktur korygujących…

Copyright © 2023 Taxaide.pl

logo-footer