Bieżące doradztwo podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

 • wszystkich podatków,
 • cen transferowych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych.

 Oferujemy:

 • hotline – szybkie rozwiązanie problemu drogą telefoniczną lub email,
 • opinie podatkowe i podatkowo–prawne,
 • dokumentacje podatkowe cen transferowych,
 • nadzór podatkowy w ramach stałej umowy współpracy (stała opłata ryczałtowa) lub w trybie zadaniowym.

 Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom, przy jednoczesnej optymalizacji obciążeń podatkowych.

Audyty podatkowe

W ramach audytu podatkowego zapewniamy:

 • wykrycie nieprawidłowości w obliczaniu zobowiązań podatkowych,
 • wprowadzenie nowych rozwiązań,
 • optymalizację obciążeń podatkowych,
 • sporządzenie raportu z audytu.

Planowanie i optymalizacja podatkowa

Oferujemy optymalne rozwiązania podatkowe w zakresie prowadzonej działalności, dotyczące w szczególności:

 • prowadzonej formy działalności,
 • dokapitalizowania i dofinansowania spółek oraz wypłaty i podziału zysków,
 • zakupu i sprzedaży udziałów,
 • dochodów z bieżącej działalności gospodarczej,
 • innych jednostkowych operacji gospodarczych.