Strukturalne doradztwo podatkowe 

W ramach prawno – podatkowego doradztwa strukturalnego oferujemy klientom pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej dla prowadzonej działalności. Pracując jako jeden zespół doradców podatkowych i księgowych, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zmiany i wdrożenia nowej formy prawnej.

 Nasze usługi doradcze obejmują w szczególności następujące czynności:

 • dobór formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 • doradztwo przy restrukturyzacjach i przekształceniach; w szczególności w spółki komandytowe,
 • doradztwo przy zakupie i sprzedaży udziałów, zakupie i sprzedaży przedsiębiorstw,
 • doradztwo przy fuzjach, podziałach i likwidacji podmiotów.

Bieżące doradztwo podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

 • wszystkich podatków,
 • cen transferowych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych.

 Oferujemy:

 • hotline – szybkie rozwiązanie problemu drogą telefoniczną lub email,
 • opinie podatkowe i podatkowo–prawne,
 • dokumentacje podatkowe cen transferowych,
 • nadzór podatkowy w ramach stałej umowy współpracy (stała opłata ryczałtowa) lub w trybie zadaniowym.

 Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom, przy jednoczesnej optymalizacji obciążeń podatkowych.

Audyty podatkowe

W ramach audytu podatkowego zapewniamy:

 • wykrycie nieprawidłowości w obliczaniu zobowiązań podatkowych,
 • wprowadzenie nowych rozwiązań,
 • optymalizację obciążeń podatkowych,
 • sporządzenie raportu z audytu.

Planowanie i optymalizacja podatkowa

Oferujemy optymalne rozwiązania podatkowe w zakresie prowadzonej działalności, dotyczące w szczególności:

 • prowadzonej formy działalności,
 • dokapitalizowania i dofinansowania spółek oraz wypłaty i podziału zysków,
 • zakupu i sprzedaży udziałów,
 • dochodów z bieżącej działalności gospodarczej,
 • innych jednostkowych operacji gospodarczych.

Postępowania sądowo-administracyjne

Oferujemy następujące usługi:

 • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych oraz  podczas każdego etapu postępowania podatkowego,
 • sporządzanie skarg i reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowanie zastrzeżeń, odwołań oraz innych środków zaskarżenia oraz  pism w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej, celnej,
 • reprezentowanie klienta  podczas postępowania podatkowego i sądowego.