Prawo spółek

Oferujemy:

 • pomoc przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • tworzenie i rejestracja podmiotów gospodarczych,
 • bieżąca obsługa korporacyjna (uchwały organów spółek, zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, zmiany umów i statutów),
 • opracowywanie programów dokapitalizowania podmiotów gospodarczych,
 • przekształcenia, fuzje i przejęcia, podziały spółek,
 • pomoc w nabywaniu udziałów (sporządzanie umów, ocena sytuacji prawnej i ryzyka),

Prawo pracy

Oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
 • sporządzanie umów o zakazie działalności konkurencyjnej,
 • opracowywanie i weryfikacja regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania,
 • zakładowych funduszy socjalnych,
 • doradztwo w zakresie indywidualnego prawa pracy,
 • regulaminy pracy i wynagradzania, instrukcje  oraz wewnętrzne zarządzenia dotyczące relacji pracodawca-pracownik.